Стационар за животни

Иконка за времетраене - Ветеринарна клиника "New Vita"
24 часа

За съжаление животни боледуват. Всекидневната работа на лекарите в нашата клиника е да провеждат пълни клинични прегледи и да назначават терапии, които можете да провеждате в домашни условия. Но понякога се налага животните да бъдат приети за болнично лечение. Ню Вита предлага стационарно лечение. Много стопани се страхуват да оставят животното си в клиниката, защото се притесняват, че ще се стресира. Да, всички пациенти изпитват стрес в непозната обстановка. Но плюсовете на стационарното лечение са много повече – следене за състоянието на пациента и своевременна намеса при необходимост. Клиниката разполага със сектор за лечение на незаразно болни и със сектор за инфекциозно болни пациенти.

Кои животни се нуждаят от стационарно лечение?

  • Всички животни претърпели операция. Дали е планова кастрация или тежка спешна оперативна намеса, известно време след интервенцията животното трябва да се намира под лекарско наблюдение. По този начин се може мигновено да се реагира при възникване на усложнения.
  • Пациенти в тежко  критично състояние
  • Животни с хронични заболявания, преминали в остра фаза.
  • Ако животното има нужда от специални лекарства и/или процедури, които  не могат да се извършат в домашни условия.
  • Животни, чиито стопани не могат да осигурят на животното си адекватно домашно лечение.
  • Пациенти с инфекциозни заболявания. В инфекциозното ни отделение се настаняват за лечение животни, които се лекуват от тежки вирусни и бактериални инфекции. Обикновено тези пациенти са в тежко състояние, силно обезводнени и не могат да бъдат лекувани в домашни условия.

В нашата клиника всички пациенти са настанени в клетки или боксове, които са съобразени с размера на животното. По такъв начин те са максимално защитени и обезопасени. Винаги имат осигурена вода, лечебна храна, постелка. През целият престой се контролират всички жизнени показатели – температура, честота и качество на пулс, дишане. По график се правят сутрешни и вечерни прегледи, лечебни процедури и се прилагат всички медикаменти.

В стационарните помещения редовно се провежда почистване и дезинфекция, а вентилацията позволява въздуха винаги да е чист. В болничната част не се допускат външни лица.

Свижданията и даване на информация за състоянието на пациенти се осъществява между 16.00 часа и 17.00 часа. Лекуващият лекар на вашият любимец ще се свърже с вас в този времеви диапазон и ще ви даде подробна информация. 

Предлагате ли стационарно лечение?

Да. Клиниката разполага с модерно оборудван стационар за болнично лечение.

Има постоянно лекар при болните кучета и котки?

Не. През нощта за животните няма осигурен лекарски надзор. Те пренощуват в обезопасени клетки или боксове.

Какво се включва в цената на стационарното лечение?

Цената включва двукратни прегледи от ветеринарен лекар, прилагане на венозни и подкожни инжекции, всички необходими консумативи, специално работно облекло при работа в инфекциозното отделение, вливания на флуиди, грижите от помощния персонал, дезинфекцията, изхранването с неспециализирани диети. Цената на лекарствата се определя в зависимост от изразходваното количество и се калкулира допълнително.

Лекувате ли инфекциозно болни животни?

Да. Клиниката разполага с отделение за настаняване и лечение на инфекциозно болни животни.

Бързо набиране