Рентген за животни

Иконка за времетраене - Ветеринарна клиника "New Vita"
15 мин

Ренгенови изследвания - дигитална рентгенография, контрастна рентгенография

Ню  Вита разполага с нов - модерен апарат за ренгенови снимки на животни.

Както в хуманната така и във ветеринарната медицина, ренгеновото изследване остава един от най - предпочитаните методи за образна диагностика.

Това е един от основните методи за изследване на много органи и системи. Златен стандарт за изследване на опорно-двигателният апарат. Използва се също и при  изследване на органите на пикочно - половата, храносмилателната система и на други коремни органи. Много удачен е при изследването на гръден кош.

Ветеринарната медицина вече има достъп до дигитални технологии, които значително подобряват качеството на ренгеновото изображение. Интерпретацията на снимки с много детайли и наслагвания на сенки изисква опит и систематичен подход при разглеждането им, за да не бъдат допускани грешки. Обикновено са необходими поне 2 снимки в 2 перпендикулярни равнини, но има и множество коси проекции. Допълнително може да бъде използвана и контрастна материя за по-добра визуализация при определени състояния. 

Като разновидност на изследването трябва да се добавят и неговите производни каквито са ренгеноскопията и компютърната томография, които дават по - големи възможности за диагностика. Тези допълнителни оръжия в ръцете на лекарите вече позволяват инвазивни кардиологични процедури, 3D реконструкция и моделиране, особено полезни при сложни фрактури. Както всяко изследване и това има лимит на възможностите, но въпреки някои от недостатъците си, то остава незаменим помощник на ветеринарният лекар. 

Лекарите от клиниката имат лицензи за работа с източници на йонизиращо лъчение и са преминали през съответните курсове и обучения за разчитане на рентгенографии.

Какво е необходимо за получаване на добра рентгенова снимка?

Преди да се назначи рентгеново изследване е необходимо да се изяснят позицията на тялото и броя на необходимите снимки. Издаването на направления пренасочени от колеги е препоръчително. В направлението се описва частта от тялото, която трябва да бъде снимана и броя на снимките, които е препоръчал колегата.

За получаване на диагностични рентгенови снимки е необходимо правилно позициониране на пациента. Ще бъдете поканени за съдействате от рентгенолога.

При буйни и агресивни пациенти за получаване на специални проекции е необходимо пациентите да бъдат упоени. Не се безпокойте в ''Ню Вита'' разполагаме с обучен екип от анестезиолози, които ще се отзоват.

При това изследване не е необходима гладна или жадна диета.

Когато е необходимо да се получат серия от снимки с контрастно вещество, тогава вашето животно е препоръчително да остане в клиниката за известен период от време, докато бъдат направени рентгеновите снимки.

Имате ли рентген за животни?

Да. Клиниката разполага с модерен дигитализиран рентгенов апарат и всички други аксесоари за добиването на качествен рентгенов образ.

Трябва ли да имам направление от лекуващият си лекар, за да направя това изследване във вашата клиника?

Препоръчваме винаги да си носите направлението за рентгенова снимка, в което вашият лекуващ лекар е описал точно коя зона и в каква проекция да бъде направена рентгеновата снимка.

Трябва ли да се упоява домашният ми любимец, за да се снима на рентген?

Ако животното е буйно, агресивно и вие не можете да го задържите ще се наложи да се постави упойка. Има специални проекции, които изискват задължително анестезия.

Упойката за рентгеново изследване заплащали се допълнително?

Да. Тя варира спрямо вида на упойката и килограмите на домашният любимец.

Бързо набиране