Лаборатория за животни

Иконка за времетраене - Ветеринарна клиника "New Vita"
20 мин

Кога е необходимо да се извършват изследвания на кучета и котки?

Винаги при всяко заболяване с диагностична цел.
С профилактична цел  веднъж годишно. 

През последната година Ню Вита инвестира много в създаването на модерна ветеринарномедицинска лаборатория. Благодарение на това нашите лекари бързо могат да получат точни данни за състоянието на вашия домашен любимец и да приложат точна терапия. В лабораторията разполагаме със следната апаратура:

1. Апарат за измерване броя на кръвните клетки - ПКК. Това са най - често извършваните изследвания в нашата лаборатория. Чрез резултатите от тях ние получаваме информация за моментното състояние на вашият любимец. Определяме количеството на основните кръвни клетки (еритроцити, левкоцити, тромбоцити,), хемоглобин и хематокрит.

2. Апарат за биохимичен анализ с голям капацитет на обработка на пробите. Благодарение на биохимичните изследвания на кръвта ние можем да оценим функцията на жизнено важните органи в животинския организъм – сърце, черен дроб, панкреас, бъбреци, мускулатура, жлъчка и други. Кръвните изследвания са едни от основните изследвания преди предстояща оперативна намеса. Извършваме и кръвно-газов профил при критични пациенти за (10 минути да  можем да получим пълни данни за статуса на вашият любимец). Откриваме и много котки и кучета с диабет.

3. Хормонален анализатор - Ню Вита разполага с нов надежден хормонален анализатор благодарение, на който успешно управляваме сериозни хормонални нарушения при нашите пациенти. Обученият ни персонал през изминалите години диагностицира голям брой хормонални промени, основно при животни в напреднала възраст. В нашата лаборатория се изследват – кортизол, T4, специфични сърдечни маркери- тропонин I и Nt pro BNP, котешки амилоид, CRP, специфична липаза. Чрез изследване нивото на прогестерон ние помагаме на  много развъдници да определят оптималния момент на заплождане и да увеличат заплодяемостта при своите женски кучета.

3. Апарат за Серологични изследвания за инфекциозни заболявания - апаратът служи за откриване на антигени и антитела за специфични инфекциозни причинители. Благодарение на автоматизираната система сведохме до минимум грешките, които бяха предизвикани от субективни фактори.

4. Бързи тестове за инфекциозни заболявания. На пазара всяка година излизат все нови и нови фирми, които предлагат тестове за бърза диагностика. Ние от Ню Вита работим само с доказани световни лидери. Благодарение на тези тестове можем да открием важни инфекциозни заболявания (Парвовироза, Гиардиоза, Коронавироза, Левкоза, Лаймска болест, Ерлихиоза, Дирофилариоза, Бабезиоза, Анаплазмоза, Панлевкопения, Токсоплазмоза и др.) да минимизираме болката и страданието на нашите пациенти. Някои от тестовете са на базата на Elisa - метода. Откриването на заразни и трансмисивни заболявания спомага за ограничаване на разпространението им сред други домашни любимци и човека. 

5. Изследване на урина. Важна и неразделна част от изследването на отделителната система и функцията на бъбреците е изследването на урина. Тя може да даде ценна информация и за цялостното състояние на организма. Микроскопското изследване е важна част за откриване на специфични кристали в урината, специфични клетки (туморни и нормални епителни клетки) и наличие на бактерии.

6. Изследване на фекалиите. Копроовоскопията е важно изследване при малките кученца и котки. Чрез нея ние откриваме и типизираме яйца на вътрешни паразити, което е важно за прилагане на точна терапия.

7. Изследвания на кожата и космената покривка. Тъй като повечето кожни болести имат сходни симптоми (зачервяване, падане на козината, сърбеж и други), то лабораторните изследвания (натривки, посявки, алергични тестувания и т.н.) на кожата са важна част в поставянето на точна диагноза. Кожните проблеми в съвременният свят са голямо предизвикателство не само за хуманните лекари, но и за ветеринарните специалисти.

8. Апарат за определяне на кръвосъсирването на критична пациенти 

9. Определяне на кръвните групи при кучето и котката, чрез използване на китове. Определяне на кръвната съвместимост между донор и реципиент. Много ценна диагностика преди всяко кръвопреливане.

10. Извършваме цитологични изследвания - чрез това изследване се определят видовете и броят на клетките в определен проба. Пробата може да взета от кожа, кръв, вътрешен орган, секрети и др.

Какво е необходимо да направя преди всяко изследване на моят любимец?

Получаването на кръвни проби се осъществява в клинична обстановка след предварително записан час. В нашата клиника планово вземане на кръв се осъществява до 10.30 часа. Кръв се взема от ветеринарен лекар или ветеринарен техник. 

За получаване на достоверни резултати трябва пациента да е бил подложен на 12 часова гладна диета. Водата се спира 3-4 часа преди изследването. След вземане на пробата животното може да се нахрани.

След изработване на кръвните проби вие ще получите резултатите си на вашата електронна поща с кратко резюме от вашият лекуващ лекар.

Трябва ли да имам записан час за изследвания?

Да. Предпочитаме винаги да имате запазен час за изследвания.

Трябва ли моят домашен любимец да е гладен?

Да. За кръвните изследвания се налага да има минимум 12 часа гладна диета. За ехографията на коремни органи гладната диета продължава между 18-24 часа. Достъпът до вода не се ограничава.

Колко често се налага да бъдат извършвани изследвания?

За поставянето на бърза и точна диагноза се препоръчват винаги да бъдат извършвани. Честотата и вида на последващите изследвания се определя от вашият лекуващ лекар.

Разполагате ли с необходимата апаратура за извършване на всички първични изследвания?

Да. Разполагаме с богато оборудвана клинична лаборатория. Има специфични изследвания, за които ползваме външни лаборатории.

Бързо набиране