Кръвопреливане

Иконка за времетраене - Ветеринарна клиника "New Vita"
8 часа

Какво е кръвопреливане? Извършвали се кръвопреливане при кучето и котката?

Кръвта на всеки жив организъм се състой от две съставни части – клетки (червени кръвни клетки, бели кръвни клетки и тромбоцити) и плазма (течната част на кръвта), в чиито състав се включват вода, хормони, белтъци и др. Основната разлика между кръвната плазма и кръвния серум е съдържанието на кръвосъсирващи фактори.
Кръвопреливането (Хемотрансфузията) е животоспасяваща манипулация, основаваща се на предоставяне на кръвни елементи и/или кръвна плазма (съсирващи фактори).

Кога се налага да бъде извършено кръвопреливане при кучето и котката?

Процедурата се извършва при:

- Остра кръвозагуба (вследствие на удар или дълбока рана)

-Паразитни заболявания (Бабезия, Ерлихия, Хемобартонела и др.)

-Планово при определени хирургични манипулации - премахване на далак, туморно образувание, превъртане на стомаха и др, които са свързани с голяма кръвозагуба.

-При нарушения в кръвосъсирването - често наблюдавано при проблеми в Черния дроб.

 -Хронични системни заболявания водещи до разрушаване на кръвните клетки.

-Натравяния - поглъщане на отрова за мишки.

-Имуномедиирани състояния - състояния, при които имунната система започва да разрушава кръвните клетки поради неизвестна причина

Общото във всички тези примери водят до острата или хронична анемия. За да се определи дали пациентът е за кръвопреливане трябва да има сериозен спад на еритроцитите (червените кръвни клетки, доставящи кислород в целия организъм), хемоглобина,  хематокрита.

Кръвни групи при кучето и котката

При кучетата кръвните групи са осем - Dog Erythrocyte Antigen, DEA 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7 и 8. При котките основните кръвни групи са три – A, B и AB. Кръвна група А е най- разпространената, кръвна група AB е най - рядко срещаната. При котките върху еритроцитите има антигени. Това означа, че при тези пациенти, дори да са и с еднаква кръвна група има шанс за несъвместимост и остра анафилактична реакция. Съществуват тестове за определяне на кръвните групи при животните, които при котки са задължителни. Ако не се извършат това може да е фатално.

Как се осъществява кръвопреливането?

За една хемотрасфузия са необходими донор (пациента даряващ кръв) и реципиент (пациента нуждаещ се от кръв). Донора трябва да отговаря на следните критерии:

Да е редовно ваксиниран и обезпаразитяван и без придружаващи заболявания. 

Кучето даряващо кръв трябва да е над 25 кг., а котката над 4 кг. 

 Донорът винаги бива подлаган на кръвни изследвания – пълна кръвна картина ( ПКК) и биохимия; тест за кърлежо - преносими заболявания (при кучетата). При котките се прави тест за Левкоза и Спин ''тест FIV Ab/FeLV Ag''. Определя се кръвната съвместимост (Crossmatch test) и кръвните групи.

За съжаления в България няма кръвна банка, затова собствениците на пациенти трябва да осигурят сами донор.

 Донорите задължително се забръсват и упояват при взимането на кръв !!!! Седацията е необходима поради неспособността на животните да стоят неподвижни при манипулацията. Кръв се взима от югуларната вена, която е големият кръвоносен съд, намиращ се в шийната област.

Количеството кръв, което се взема се определя от нуждите и това е напълно безопасно за донора.

Донорът винаги след вземане на кръв остава под лекарско наблюдение за минимум 6 часа и му се вливат флуиди, за да възстанови кръвния обем.

 На реципиента винаги се прелива прясно взета кръв.

Хемотрансфузията се осъществява чрез венозен източник (абокат). Използват се специални апарати наречени инфузомати, чрез които се осъществява постоянна скорост на вливане.

По време на цялата процедура се следят жизнените показатели - телесна температура, дихателни движения, защото винаги съществува риск от развитие на остра алергична реакция.

Пациента остава под 24 часово наблюдения. През този период се извършват допълнителни кръвни изследвания.

Възможно ли е да се прелее кръв от куче на котка?

Ксенотрансфузията (преливане на кръв от куче на котка) се предприема като последна стъпка при липса на котешки донор. Обикновено това се прави като последна животоспасяваща манипулация при силно критични пациенти.

Ние от ветеринарна клиника Ню Вита имаме опит в диагностицирането, подготовката и извършването на кръвопреливане с прясна кръв. Кръвопреливането в процедура, която отнема между 10-12 часа, затова се изисква предварително запазване на час и осигуряване поне на две кучета, който да бъдат изследвани за съвместимост.

Извършвате ли кръвопреливане във вашата клиника?

Да. Имаме специалисти, които могат да ви окажат помощ.

Имате ли донори или трябва ние да си осигурим?

Вие трябва да осигурите минимум две животни, които да бъдат подложени на изследвания, за да се определи дали са подходящи да дарят кръв.

Достатъчно ли е веднъж да се извърши кръвопреливането, за да спася моето животно?

Има заболявания, които реагират добре при едно кръвопреливане. За съжаление понякога се налага някой наши пациенти да бъдат повторно кръвопреляти.

Остават ли животните под наблюдение при вас?

Да. След кръвопреливането се следят всички жизнено важни функции в организма.

Бързо набиране