ЕКГ и измерване на кръвното налягане

Иконка за времетраене - Ветеринарна клиника "New Vita"
30 мин

Какво е ЕКГ изследване при кучето и котката?

ЕКГ е метод за изследване на електрофизиологичната функцията на сърцето. Чрез него се определя сърдечния ритъм, наличието на животозастрашаващи аритмии. Напълно безвредно изследване, за което не е необходима пациента да бъде гладен или жаден. Необходимо е само да престои със своя стопанин минимум 30 мин. в клиниката, за да се успокой. Може да бъде повтаряно многократно, в рамките на един ден, за да се проследи динамиката на състоянието. Едно подобрение или влошаване на записа помагат на лекаря да постави своето заключение, в комбинация с останалите изследвания да оцени общото състояние на пациента. Ако е необходимо 24 часово проследяване на ритъма се поставя Холтер.

Кога е необходимо да се прави ЕКГ на животно?

При всички пациенти показващи признаци на колапс, синкопи, лесна умора и при всички  доказани сърдечно болни животни. Неразделна част от работа на анестезиолога за проследяване на сърдечната дейност по време на хирургия. Изключително важно е при CPR - кардиопулмонална реанимация.

Как се прави ЕКГ изследване?

При нашите пациенти се налага това изследване да бъде извършвано в болнична обстановка. Трябва да се осигури минимум 30 минутна почивка на пациента преди да се поставят електродите на крайниците му. Той трябва да е спокоен и търпелив. Обикновено процедурата трае около 15 минути, но до голяма степен зависи и от темперамента на пациента. Изисква се специална позиция на тялото, за да се получи достоверна графика. Въпреки, че провеждането на изследването е на пръв поглед просто, разчитането му е много сложен процес, изискващ солидни знания и е редно да се прави от обучен ветеринарен лекар.

 Кога е необходимо да се изследва кръвното наляга на кучето и котката?

При всяко новорегистрирано сърдечно заболяване на куче или коте трябва да се изследва кръвното налягане. Има много заболявания, които водят до покачване му. Всички пациенти с доказано хормонално, бъбречно, очно или неврологично заболяване трябва да бъдат проследявани от своят лекуващ лекар. Високото кръвно налягане е във ветеринарната медицина е наречено “СКРИТИЯ УБИЕЦ”. 

В нашата клиника изследваме кръвното налягане, чрез Доплер. При откриване на високо кръвно налягане (СИСТЕМНА ХИПЕРТЕНЗИЯ) се предприема специфична терапия  и терапия на съпътстващото заболяване.

Какви са признаците на високо кръвно налягане при кучето и котката?

Всички животни показващи следните клинични признаци трябва да бъдат насочени към измерване на кръвното налягане:

-внезапна слепота, постоянни разширени зеници

-нервни признаци - некоординирани движения, дезориентация, треперене частична парализа, неестествени движения на очите (нистагъм)

-повишена жажда и уриниране, които съпътстват хронична бъбречна недостатъчност

-кръв в урината

-кървене от носа

Къде мога да изследвам кръвното на животното си?

Във ветеринарна клиника Ню Вита се извършва Доплерово измерване на систолично кръвно налягане. Рутинно по време на всички хирургични манипулации нашите анестезиолози следят параметрите на специален монитор. При падане или покачване на налягането имаме готовност за незабавна намеса и овладяване на ситуации при хипертонични кризи и хипотензивни  епизоди.

Измервате ли кръвно налягане на кучета и котки?

Да. Нашата клиника разполага с необходимата апаратура и обучен персонал, който да извърши това изследване.

Трябва ли животното да има някаква предварителна подготовка?

Не. Препоръчваме да бъдете 30 минути преди уговореният час, за да може животното да се аклиматизира и да се сведе стресът до минимум.

Болезнени ли да тези две изследвания?

Не, но се изисква и вие и вашето животното да проявите търпение.

Скъпи ли са тези изследвания и колко често се извършват?

Цената варира от 30 до 60 лева. За поставяне на диагнозата “Високо Кръвно” е необходимо минимум 5 пъти да се потвърдят високите стоиности.

Бързо набиране