д-р Недкова

д-р Недкова

Ветеринарен Лекар

д-р Недкова

д-р Недкова

Ветеринарен Лекар

Д-р Недкова е родом от гр. Силистра, но през 1998 година започва средното си образувание в Техникума по Ветеринарна Mедицина гр. Добрич.

През 2002 година става първенец на випуска и същата година e приета в Тракийски Университет гр. Стара Загора, където придобива магистърска степен по ветеринарна медицина. Поради високия успех по време на следването си е избрана и изпратена на стаж в голяма клиника в гр. Цюрих (Швейцария).

Притежава богат над 12 годишен клиничен опит. Развива се в областта на дерматологията, хирургията и лечение на инфекциозните заболявания.

Успешно ръководи Ветеринарна клиника и Хотел Вита повече от 7 години. Отговоря за всички животни, които са приети за стационарно или интензивно лечение.

Преминати обучения:

 • Член BAVD, БВС
 • 2005 WSAVA „Canine and feline clinical oncology “ –  Dr.Paolo Buracco
 • 2006 WSAVA  „Oncologic surgery and Reconstruction “ – prof Jolle Kirpensteijn
 • 2013 „Congenital heart disease of the cat and dog”   –  David Connolly / Stara Zagora
 • 2014 „RVC, presents a day on veterinary surgery “- professor Daniel Brockmann / Stara Zagora
 • 2014  „14 th BASAV Congress” – Varna
 • 2015 Workshop on „Diagnostic imaging in small animal practice”- Sergio Guilherme  Varna
 • 2015 „5 th BASAV Congress” – Varna
 • 2016 WSAVA „Emergency medicine“ – Dominic Barfield  Stara Zagora
 • 2017 Fourth congress for veterinary cardiology topic – Feline Cardiology – Dr. Luca Ferasin /Sofia
 • 2018 „18 th BASAV Congress” – Varna
 • 2018 Workshop „Basic echocardiography for small animals “ – Dr.  Teodoros Sinanis
 • 2019 „19 th BASAV Congress” – Varna
 • 2021 Workshop „Participation in soft tissue surgery “- Dr. Stefanos Kladakis /Varna
 • 2021  „20 th BASAV Congress” – Varna
 • 2022-2023 Модулно обучение по Ехокардиография
Бързо набиране