д-р Николаева

д-р Николаева

Ветеринарен лекар

д-р Николаева

д-р Николаева

Ветеринарен лекар

Д-р Тони Николаева е завършила средното си образобвание в НПМГ Акад. Любомир Чакалов – София през 2014 год. с отличен успех. Участвала е в много олимпиади и конкурси, като е заемала челни позиции в тези извънкласни дейности. Завършва ЛТУ – факултет Ветеринарна медицина през 2019 год. с отличие. По време на следването си е стажувала в Централна Ветеринарна Клиника.

Д-р Николаева има много познания в различни области на ветеринарната медицина.  Aмбициозен млад лекар, чиито интереси са в образната диагностика, спешната медицина и кардиологията. Вашият домашен любимец ще бъде в сигурни ръце под нейно наблюдение.

Преминати обучения:

  • 2018 Fourth Bulgarian Congress for Veterinary Cardiology ( main topic: Feline cardiology)
  • 2017 Fifth Bulgarian Congress for Veterinary Cardiology (main topic: The failing heart)
  • 2017 Critically ill patients and differential diagnoses. Different types of tube feeding
  • 2017 Firsth BAVD Congress- Пловдив
  • 2021 Certificate of attendance for abdominal ultrasonography
  • 2022 Certificate of attendance Clinical pathology- hematology and biochemistry
Бързо набиране